top of page

Hacı Çevik & Hatice Yeşildal. (der.) (2020). Karizma ve Lider Kültü. İstanbul: Nika.  

Otoriterlik dozu her geçen gün artan “karizmatik” liderler ile kitleler arasında kurulan ilişki uzun yıllardır farklı disiplinlerin üzerine düşündüğü ve araştırdığı bir alandır. Hitler faşizminin karanlığından bu yana, kitlelerin otoriter rejim ve “tek adam”lara neden ve nasıl destek verdiği sorusu hala güncelliğini korumaktadır. Eril, milliyetçi ve özgürlük perspektifinin en ufak kazanımlarına bile düşman olan “tek adam”ların iktidarlarının kitlelerden gördüğü desteğin neden ve nasıl gerçekleştiği anlaşılmayı bekleyen önemli bir sorundur. Tam da bu nedenle, kitle, tüm lider araştırmalarının karşısında en az onun kadar üzerine düşünülen bir olgu olagelmiştir. Kitle, halk, toplum… Çeşitli biçimlerde tanımlanan yığınların karizmatik otoriter lider ve rejimlerle kurduğu ilişkinin psikolojik, toplumsal ve ekonomik olmak üzere çok boyutlu temelleri vardır. Kitlelerin kendilerine atfettiği toplumsal anlam kayda değerdir. “Tek adam”ların güç aldığı, adına hareket ettiğini iddia ettiği kitleler, bireyin ötesinde toplam bir anlama sahiptir. “Toplam” için hareket ettiğini iddia eden ve gücünü “toplam”dan alan, giderek otoriterleşen iktidarların yerkürenin neredeyse tamamında iktidar sahibi olmaya başladığı bu günlerde, elinizdeki kitap, kitle ile otoriter ve karizmatik lider arasında kurulan ilişkinin yenilenmiş yüzünü anlama çabasına katkı sunmayı arzu etmektedir.

Otoriteden Tahakküme Lider ve Kitle/CEM KAPTANOĞLU Liderin Yalanına Karşı Halkın Hakikati mi?Yalanın Siyasal Potansiyeli Üzerine Bir Düşünme Denemesi/SERHAT CELAL BİRDAL Lider ve Kimlik: Günümüz Siyasal Hareketlerinde Liderlik Kültüne Karşılaştırmalı Bir Bakış/YAKUP ATAMER AYKAÇ AKP, İktidar ve Tahakküm Yapısına Lacancı Bakış/SEZGİN ÇİFTÇİ Tayyip Erdoğan Örneğinde Karizmatik Liderlik ve Kitle İlişkisi Üzerine Bir Analiz/HACI ÇEVİK “Yeni” Kitlesel Hareketler, Sosyal Medya ve Kimlik-Liderlik Yaklaşımı/METE SEFA UYSAL Popülist Sağ-İdeolojinin Karizma Hassasiyeti: Milliyetçilik, Kalkınmacılık, Erkeklik/POLAT S. ALPMAN Ahlat Ağacının Meyvesi Olarak Erkeklik/ÇAĞDAŞ YALÇIN Sineklerin Tanrısı Ve Toplumsallık: Sosyal Psikoloji Bize Ne Söylüyor?”/YEŞİM AKIN YALÇIN Lider ve Anne/CEMAL DİNDAR Liderin Aynasında Kitle Olmak/AKSU BORA

KÄ°TAP_KAPAK.jpeg
bottom of page