top of page
8a42eb_59277ffdc06b417eb2be02a01678c5bc~

4. Siyasal Psikoloji Konferansı 11-12 Mayıs 2018 İstanbul’da  ‘KORKU’ Temasını ele alacak. 

En temel duygulardan olan ‘korku’, hayatta kalmamızı sağlarken nefessiz de bırakabilir. Her birimiz kendi korkularımızla baş etmeye çalışırken, yaşadığımız çağ ve dünyada, ne ülkelerin ne de evlerin giderek yükselen duvarları ‘korku’larımızın dışarıda kalmasını sağlıyor. Bir açıdan ‘korku’nun iktidarında yaşıyor, bir açıdan da iktidarların ‘korku’ları büyüterek güçlerini pekiştirmelerine, meşrulaştırmalarına şahit oluyoruz. Bu süreçte de ‘farklı’ ve ‘yabancı’ olana mesafemizi arttırıyor, sürekli kayan bir zeminde ‘biz’den olanlara tutunarak ayakta kalmaya çalışıyoruz. İşte tüm bu belirsizlik ortamında, bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan Siyasal Psikoloji Konferansı’nda, ‘korku’yu tartışıyoruz.

2014 yılında Kocaeli Üniversitesi’nde ilki gerçekleştirilen Siyasal Psikoloji Konferansı bu yıl İstanbul Tabip Odası'nın katkılarıyla 11-12 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştiriliyor. Konferansa bildiri ile katılmak isteyenlerin en fazla 500 kelimeden oluşan özetlerini, iletişim ve (varsa) kurumsal bilgileri ile beraber 9 Nisan 2018 Pazartesi tarihine kadar siyasalpsikoloji2018@gmail.comadresine göndermelerini bekliyoruz.   Kabul edilen bildiri özetleri 16 Nisan 2018 Pazartesi tarihinde açıklanacaktır. 

bottom of page