top of page
2. Siyasal Psikoloji Çalıştayı

Bu yıl ikincisini düzenlemekte olduğumuz toplantıyla siyasal psikoloji alanında yapılan organizasyonlarda sürekliliği sağlayarak farklı disiplinler ve alt dallar arasındaki geçişkenliğin ve işbirliğinin teşvik edilmesine, sosyal bilimlerin değişik alanlarında eğitim görmekte olan öğrencilerde ve genç araştırmacılarda farkındalık ve merak uyandırmaya küçük de olsa bir katkıda bulunmayı umuyoruz. 2. Çalıştayımızda çatışma, savaş ve barış, göç ve mültecilik gibi iç ve dış politikanın kesişme alanlarında duran sunum önerilerine ve toplumsal cinsiyet konusuna siyasal psikoloji perspektifinden bakan çalışmalara tematik oturumlarla öncelik vermeyi hedefliyoruz. Bu konuların yanı sıra farklı disiplinlerden Türkiye'nin güncel  iç ve dış siyasi soru ve sorunlarına siyasal psikoloji perspektifinden yaklaşan sunumlara yer vermeyi planlıyoruz.
 

bottom of page